nissink business glassnieuwe oven

Technische normen voor Vlakglas

Nederlandse normen (nen)

 • NEN 6700
  Algemene basiseisen
 • NEN 6702
  Belastingen en vervormingen

Termen en definities

 • NEN 1301
  Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van floatglas
 • NEN 1303
  Vlakglas voor gebouwen - Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas en randen van gaten in vlakglas
 • NEN 3411
  Voegen - Termen en definities

Kwaliteitseisen en beproeving van glassoorten

 • NEN 2674
  Vlakglas -Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid -Steekproefprocedure
 • NEN 2675
  Vlakglas -Tuinbouwglas - Bepaling van de lichtdoorlatendheid
 • NEN 3264
  Glas voor gebouwen - Gesneden maten van floatglas
 • NEN 3265
  Glas voor gebouwen - Vensterglas
 • NEN 3567
  Glas voor gebouwen - Isolerend dubbelglas - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN 3568
  Glas voor gebouwen - Voorgespannen glas - Eisen en beproevingsmethoden

Beglazen van gebouwen

 • NEN 2608
  Vlakglas voor gebouwen - Weerstand tegen windbelasting - Eisen en bepalingsmethode
 • NEN 3569
  Veiligheidsbeglazing in gebouwen
 • NEN 3576
  Beglazing voor kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen
 • Aanv.NEN 3599
  Vlakglas voor gebouwen - Bepaling van de minimum-glasdikte voor windbelasting - Afgestemd op NEN 2608
 • NVN 3412
  Kitten voor beglazing en voegafdichting in gevels - Indeling, eisen en beproevingsmethoden
 • NEN 3413
  Schuimbanden ? Eisen en beproevingsmethoden

Europese normenen die we op nationaal vlak toegepassen

 • pr EN 410
  Glass in building - determination of luminous and solar characteristics of glazing.
 • NEN EN 572 1-4
  Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas
 • NEN EN 673
  Glas voor gebouwen - bepaling van de thermische transmissiecoëfficiënt U - berekeningsmethode
 • NEN EN 1063
  Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas
 • NEN EN ISO 12543 1-6
  Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas
 • NEN 1863
  Glas voor gebouwen - thermisch versterkt natronkalkglas
 • EN 356
  Glas in gebouwen - beveiligingsbeglazing - beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

Praktijkrichtlijnen

 • NPR 3577
  Beglazen van gebouwen
 • NPR 3599
  Vlakglas voor gebouwen - Bepaling van de minimum - glasdikte voor windbelasting

Beoordelingsrichtlijnen

 • Isolerende beglazing
  BRL2202: warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie
  Deel 1: algemeen
  Deel 2: aanvullende eisen voor HR-glas
  BRL 2203: gecoate glasbladen voor warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie
 • Thermisch versterkte beglazing (half voorgespannen glas)
  BRL 2206: thermisch versterkt glas
 • Thermisch voorgespannen en gelaagde beglazing
  BRL 3102: beglazing ter bescherming tegen persoonlijk letsel geschikt voor toepassing in gebouwen
  BRL 3103: inbraakwerende beglazing geschikt voor de toepassing in gebouwen

Bron: http://www.steinfort.nl/index.html?normen.html

© 2016 - Nissink Business Glass B.V.